انواع پتانسیومتر ها در فروشگاه اینترنتی مدرن الکترونیکز

پتانسیومتر نوعی مقاومت متغیر سه ترمیناله می باشد که برای کنترل ولتاژ ، سرعت و یا فرکانس استفاده میشود .

فروش انواع مختلف پتانسیومتر ها در فروشگاه اینترنتی مدرن الکترونیکز شاملِ : ولوم معمولی ، ولوم 1 دور ، ولوم مولتی ترن آبی ولوم تک دور قرمز ، ولوم 10 دور دسته کوتاه ، مولتی ترن ایستاده ، مولتی ترن خوابیده ، ولوم ده دور ، پتانسیومتر روبردی pot ، ولوم یک دور اهرم بلند و…

با بهترین کیفیت از برندهای bochen ، bourns ، vishay و… .