تمام پکیج های مدرن امروزی (مانند رله پکیج بوتان شامل رله پکیج پاناسونیک) دارای برد الکترونیک میباشند.

تمام قطعات داخل برد الکترونیک ممکن است به دو دلیل نوسان برق و کارکرد بسیار زیاد، خراب شوند.

فروش انواع رله پکیج شامل رله پکیج 4 پایه ( رله پکیج aldp1 ، رله پکیج g5nb) ، رله پکیج 5 پایه ( رله پکیج alq1 ، رله پکیج g5q ) ، رله پکیج 6 پایه ، رله پکیج 8 پایه ، رله 24 ولت پکیجی ، رله پکیجی 12 ولت ، رله پکیج باریک ، رله پکیج پهن ، رله پکیج بزرگ ، رله فن پکیج ، رله برد پکیج ، رله شیر برقی پکیج ، رله شیر گاز پکیج

نمونه یک برد پکیج

خرابی برد پکیج بیشتر بدلیلِ خراب شدن رله پکیج هست.

مخصوصا” رله فن پکیج که بدلیل کارکرد زیاد شبانه روزیش خیلی خراب میشه.

رله فن پکیج قطعه ای است که اجازه میدهد فن روشن شود در نتیجه اگر رله فن خراب شود، یا فن همیشه روشن میماند و یا این که هیچوقت روشن نمیشود.

انواع رله پکیج

 از نظر تعداد پایه: رله پکیج 4 پایه ( رله پکیج aldp1 ، رله پکیج g5nb ) ، رله پکیج 5 پایه ( رله پکیج alq1 ، رله پکیج g5q ) ، رله پکیج 6 پایه (رله پکیج ala2pf) ، رله پکیج 8 پایه

از نظر ولتاژ: رله 24 ولت پکیجی ، رله پکیجی 12 ولت

از نظر آمپر: رله پکیج 5 آمپر ، رله پکیج 10 آمپر ، رله پکیج 8 آمپر

از نظر اندازه: رله پکیج باریک ، رله پکیج پهن ، رله پکیج بزرگ

از نظر کارکرد: رله فن پکیج ، رله برد پکیج ، رله شیر برقی پکیج ، رله شیر گاز پکیج

از نظر برند رله: رله پکیج پاناسونیک ، رله پکیجی امرن و…

از نظر برند پکیج: رله پکیج بوتان ، رله پکیج ایران رادیاتور ، رله پکیج لورچ ، رله پکیج آریستون ، رله پکیج ایساتیس و…

در بیشتر برد پکیج مانند رله پکیج بوتان و پکیج ایران رادیاتور از رله پکیج پاناسونیک و رله پکیج امرن استفاده شده است.

در این صفحه هم امکان خرید رله پکیج پاناسونیک panasonic و رله پکیج امرون omron با قیمت مناسب از فروشگاه قطعات الکترونیک مدرن الکترونیکز فراهم شده است.